Sabtu, 21 April 2012

KBKK TINGKATAN 5( 1 )

Tingkatan 5
Bab 1
Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.
F1 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar
F2 Menghormati lambang-lambang kebesaran
F3 Menghayati Rukun Negara
F4 Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja
F5 Lawatan ke muzium diraja
F6 Mencari maklumat berkaitan melalui internet
F7 Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja
F8 Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu
F9 Meraikan hari keputeraan sultan
F10 Kembara Tengku Mahkota dibukukan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat?
F1 Cekal/tabah
F2 Tidak berputus asa
F3 Berani
F4 Bijaksana
F5 Berfikiran positif
F6 Berdayasaing
F7 Menguasai pelbagai ilmu
F8 Mempunyai jati diri yang kukuh
F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama
F10 Sentiasa bersatupadu
F11 Semangat patriotik/cinta akan negara
F12 Berinovasi/kreatif
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ?
F1 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan
F2 Menguasai pentadbiran
F3 Memudahkan perluasan pengaruh
F4 Mengekalkan kuasa politik
F5 Mendapatkan cukai
F6 Menyebarkan agama Kristian
F7 Meluaskan jajahan takluk
F8 Menyebarkan budaya Barat
F9 Menguasai jabatan kerajaan
F10 Menghapuskan kuasa raja dan pembesar
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan?
F1 Kemerosotan pengaruh golongan Datu
F3 Jawatan pembesar tradisional terhapus
F4 Institusi raja terhapus
F5 Pengaruh golongan agama merosot
F6 Cukai yang tinggi terhadap rakyat
F7 Kerahan tenaga kepada rakyat
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya?
F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn
F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat
F3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan
F4 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain
F5 Penasihat kastam dari Amerika Syarikat
F6 Penasihat tentera dari Perancis
F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah
F8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara
F10 Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.
F11 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah
F12 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan?
F1 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat
F2 Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat
F3 Raja kehilangan kuasa
F4 Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama
F5 Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat
F6 Memperkenalkan undang-undang Barat
F7 Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka
F8 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9 Melaksanakan sistem pungutan cukai
F10 Memaksa raja menerima penasihat Barat
Bab 2
Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita.
F1 Perpaduan/Integrasi Nasional
F2 Satu Malaysia
F3 Kemakmuran Malaysia
F4 Keistimewaan Malaysia
F5 Kejayaan Malaysia
F6 Malaysia Boleh
F7 Malaysia Gemilang
F8 Malaysia Kebanggaan Kita
F9 Patriotik
F10 Keindahan Malaysia
Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi?
F1 Tidak berputus asa
F2 Berani menghadapi risiko
F3 Cekal/tabah
F4 Berfikiran positif
F5 Rasional
F6 Bijaksana
F7 Berilmu
F8 Bertoleransi
Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ?
F1 Berwibawa
F2 Semangat perjuangan yang kental
F3 Berilmu pengetahuan
F4 Berjuang melalui organisasi
F5 Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas
F6 Mempunya ilmu pengetahuan
F7 Bekerjasama
F8 Mementingkan perpaduan
Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ?
F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan
F2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri
F3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu
F4 Memajukan bangsa
F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diri
F6 Memajukan pendidikan untuk semua kaum
F7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi
Mana-mana jawapan munasabah
Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini.
F1 Pentingnya ilmu pengetahuan
F2 Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial
F3 Sikap kerjasama / tolak ansur
F4 Semangat patriotik
F5 Memelihara jati diri
F6 Menghindari budaya negatif
F7 Menguasai ilmu teknologi
F8 Peluang pendidikan kepada semua
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu
menubuhkan persatuan?
F1 Menggalakkan kesedaran untuk bersatu
F2 Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang
F3 Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama
F4 Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat
F5 Suara orang Melayu akan didengari oleh British
F6 Semangat kenegerian akan diatasi
F7 Orang Melayu tidak mudah ditindas
F8 Mengukuhkan kuasa politik orang melayu
F9 Kebajikan orang Melayu akan terbela
F10 Memupuk semangat kebangsaan
Mana-mana yang munasabah
Bab 4
Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ?
F1 Masa tidak sesuai
F2 Kuasa Raja-Raja terhakis.
F3 Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti
F4 Agama Islam akan tercabar
F5 Zakat dipungut di bawah nama Gabenor
F6 Pemberian kerakyatan yang longgar
F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F8 Mengancam status quo orang Melayu.
F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur
F10 Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.
F11 Bimbang warisan tamadun akan hilang.
F12 Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ?
F1 Bangsa Melayu akan terhakis
F2 Kesultanan Melayu terhapus
F3 Adat istiadat Melayu pupus
F4 Orang Melayu akan mundur ekonomi
F5 Agama Islam bukan agama rasmi
F6 Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan
F7 YDP Agong tidak menjadi ketua negara
F8 Imigran akan menguasai ekonomi
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada
Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union?
F1 Bersikap tegas.
F2 Bersatu padu
F3 Berdiplomasi
F4 Bersikap sederhana
F5 menyelesaikan masalah melalui perundingan
F6 Bersedia mentadbir kerajaan sendiri
F7 Bekerjasama
F8 Patuh kepada ketua
F9 Muafakat/musyawarah
F10 Cinta kepada negara/patriotik
Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?
F1 Berusaha sehingga mencapai kejayaan
F2 Bertolak ansur dalam politik
F3 Mewujudkan kerjasama
F4 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat
F5 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama
F6 Menjaga kedaulatan negara
F7 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan
F8 Menjaga nama baik negara
F9 Mempromosikan Malaysia di luar negara
F10 Menjayakan konsep 1Malaysia
Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?
F1 Menjamin keharmonian hidup
F2 Menjamin kestabilan negara
F3 Mempercepat pembangunan negara
F4 Tidak berlaku pertumpahan darah
F5 Menjaga nama baik/imej negara
F6 Mengeratkan perpaduan
Bab 5
Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita.
F1 Rela berkorban
F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan
F3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin
F4 Menggunakan kebijaksanaan
F5 Permuafakatan dalam membuat keputusan
F6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
F7 Mengutamakan keamanan
F8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur
F9 Mengamalkan pendekatan diplomasi
F10 Perpaduan kaum diutamakan
F11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan
F12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara
Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai
Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ?
F1 Negara bebas daripada penjajahan
F2 Mewujudkan keamanan
F3 Membentuk masyarakat bersatu padu
F4 Menegakkan maruah bangsa
F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial
F6 Menjadi negara berdaulat
Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ?
F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia
F2 Taat kepada Raja/ pemimpin
F3 Cinta akan negara
F4 Memupuk perpaduan di antara kaum
F5 Menghormati hak orang lain
F6 Taat kepada agama
Bab 6
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi?
F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia
F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin
F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin
F4 Pemimpin memberikan kerjasama
F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang
terlibat
F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan
Kekerasan semasa menghadapi tentangan
F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB
F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan
F9 Menggunakan cara diplomasi
F10 Kerjasama daripada rakyat
(Terima mana-mana munasabah)
Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia?
F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri
F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis
F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah
F4 Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik
F5 Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara
F6 Memastikan kepentingan British terpelihara
F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas
F8 Menggalakkan pelaburan
F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini
F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum
F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara
F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama
F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin
F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut.
F1 Kekayaana Negara bertambah
F2 Negeri yang kurang maju dibantu
F3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan
F4 Pengaruh komunis dihapuskan
F5 Keluasan negara bertambah
F6 Jumlah penduduk bertambah
F7 Pasaran lebih luas
F8 Kepelbagaian budaya masyarakat
Mana-mana yang munasabah
Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ?
F1 Keluasan negara bertambah
F2 Bilangan penduduk bertambah
F3 Pertahanan negara lebih kukuh
F4 Komunis dapat dibanteras
F5 Penjajahan asing dapat ditamatkan
F6 Merapatkan hubungan antara kaum
F7 Memperkayakan budaya negara
F8 Meluaskan pasaran dalam negara
F9 Sumber hasil diperkayakan
F10 Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan
pembentukan Malaysia ?
F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.
F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.
F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo
F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.
F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.
F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.
F7 Menggalakkan pelaburan
F8 Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F9 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
F10 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun
F11 Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama
[mana-mana jawapan munasabah]
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini?
F1 Keluasan negara bertambah
F2 Bilangan penduduk bertambah
F3 Pertahanan negara kukuh
F4 Komunis dapat diatasi
F5 Penjajahan asing ditamatkan
F6 Memperkayakan budaya negara
F7 Meluaskan pasaran negara
F8 Negeri kurang maju dapat dibangunkan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia?
F1 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong
F2 Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara
F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum
F4 Bersatu-padu
F5 Patuh akan undang-undang/peraturan
F6 Menghormati lambang/simbol negara
F7 Patuh akan perlembagaan negara
(mana-mana munasabah)
Bab 7
Pada pendapat anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ?
F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah
F2 Menentukan kesahihan undang-undang
F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri
F4 Melaksanakan tugas kehakiman
F5 Mentafsir undang-undang
F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang
F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah
Mana-mana yang munasabah
Sebagai seorang warga negara , apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita?
F1
Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan
F2
Mendaftar sebagai pengundi
F3
Keluar mengundi
F4
Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian
F5
Bekerjasama dengan semua kaum
F6
Sedia bekorban demi tanah air
F7
Cintai negara
F8
Perasaan bangga akan negara
Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita?
F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air
F2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air
F3 Taat kepada pemerintah
F4 Rakyat sentiasa bersemangat
F5 Simbol perpaduan
F6 Lambang kemegahan penduduk
F7 Membezakan Malaysia dengan negara lain
F8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara
F9 Memupuk semangat bersyukur
F10 Menyemarakkan semangat patriotisme
F11 Memupuk kesetiaan kepada raja
F12 Lambang jati diri bangsa dan negara
F13 Lambang identiti negara
F14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara
F15 Simbol kedaulatan negara
F16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan?
F1 Negara akan kucar-kacir
F2 Pentadbiran tidak mantap
F3 Berlaku rusuhan kaum
F4 Tiada kesetabilan politik
F5 Ekonomi yang tidak mantap
F6 Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa
( mana-mana munasabah)
Bab 8
Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?
F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi
F2 Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa Melayu
F3 Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’
F4 Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu
F5 Menghayati Bulan Bahasa
F6 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu
F7 Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik
Mana-mana yang munasabah
Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?
F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai
F2 Mengamalkan budaya yang baik
F3 Menghormati kebudayaan kaum lain
F4 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum
F5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum
F6 Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah
F7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum
Mana-mana yang munasabah
Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai
bahasa kebangsaan?
F1 Untuk memartabatkan bahasa Melayu
F2 Jamin perpaduan
F3 Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu
F4 Bahasa utama negara
F5 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
F6 Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu
Mana-mana yang munasabah
Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa?
F1 Memastikan keamanan negara berkekalan
F2 Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
F3 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
F4 Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
F5 Memastikan ekonomi negara terus berkembang
F6 Dapat menarik kedatangan pelabur asing
F7 Akan dihormati oleh negara luar
F8 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
F9 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
F10 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum
(Mana-mana jawapan munasabah)
Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan?
F1 Kestabilan politik
F2 Tiada pemusatan kuasa
F3 Raja sebagai ketua negara
F4 Pertahanan menjadi lebih kukuh
F5 Perkongsian ekonomi yang sama rata
F6 Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi
F7 Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat
F8 Keseimbangan kaum
[Mana-mana jawapan munasabah]
Bab 9
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia?
F1 Elakkan daripada peperangan
F2 Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatik
F3 Perpaduan di kalangan rakyatnya
F4 Menghormati kedaulatan negara lain
F5 Perlumbaan senjata harus dielakkan
F6 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang
F7 Menyelesaikan masalah melalui rundingan
F8 Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa
F9 Tidak menjalankan dasar penjajahan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?
F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi
F2 Memupuk perpaduan antara kaum
F3 Menjaga keamanan dan keselamatan negara
F4 Hidup bertoleransi dan berganding bahu
F5 Memajukan ekonomi ke peringkat global
F6 Menghasilkan produk untuk pasaran
F7 Memelihara kedaulatan negara
F8 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita
F9 Menghidupkan semangat 1Malaysia
Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara?
F1 Meningkatkan eksport/import negara
F2 Menarik pelabur asing
F3 Pertukaran teknologi/kepakaran
F4 Mengekalkan kedaulatan negara
F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia
F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek
F7 Mewujudkan perdagangan dua hala
F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan
F9 Menarik lebih ramai pelancong luar
F10 Meningkatkan imej negara di mata dunia
(Terima mana-mana jawapan munasabah)
Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin
hubungan baik dengan negara luar?
F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia
F2 Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi
F3 Meningkatkan kemajuan sains / teknologi
F4 Memastikan kemajuan negara berterusan
F5 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
F6 Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara
F7 Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
F8 Mendapat pertukaran teknologi
F9 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat
F10 Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara
F11 Mengekalkan persefahaman
F12 Meneruskan hubungan diplomatik
F13 Membina semangat setiakawan
F14 Membuka peluang pekerjaan
F15 Membantu meningkatkan prasarana
F16 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan
Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain?
F1 Mengadakan hubungan diplomatik
F2 Membuat perjanjian perdagangan
F3 Menjalinkan hubungan kebudayaan
F4 Melalui sukan
F5 Melaksanakan projek usaha sama
Mana-mana yang munasabah
Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain
F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama
F2 Bantu membatnu bila diserang musuh
F3 Sering mengadakan mesyuarat
F4 Kerjasama dalam ekonomi
F5 Kerjasama pertahanan
F6 Kerjasama ekonomi
F7 Kerjasama politik
F8 Pertukaran budaya
F9 Hormati kedaulatan negara lain
F10 Bertindak satu suara
Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan?
F1 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa
F2 Melalui PBB
F3 Kerjasama serantau
F4 Hubungan baik antara negara jiran
F5 Hormat menghormati antara negarea
F6 Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya
Mana-mana yang munasabah
Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa
F1 Mewujudkan hubungan diplomatik
F2 Menjamin hak asasi manusia
F3 Mengelakkan pertelingkahan
F4 Membangunkan ekonomi negara
F5 Pasaran ekonomi meluas
F6 Meningkatkan nilai ringgit Malaysia
F7 Membangunkan prasarana pendidikan
F8 Pertukaran kepakaran / teknologi
F9 Mengadakan rundingan/perbincangan
F10 Pertukaran ilmu
F11 Pertukaran pelajar
Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ?
F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
F2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
F3 Menanam kesedaran pentingnya keamanan
F4 Mengutamakan keharmonian kaum
F5 Berbaik-baik dengan semua negara
F6 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
F7 Mematuhi matlamat Piagam PBB
F8 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
F9 Kerjasama di peringkat antarabangsa
F10 Bersama-sama menentang keganasan
F11 Meningkatkan taraf hidup rakyat
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia?
F1 Kehancuran perpaduan manusia
F2 Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa
F3 Kehilangan nyawa
F4 Keruntuhan ekonomi
F5 Kemunculan kuasa besar/ besar
F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan
F7 Kehancuran negara bangsa
F8 Kehilangan hak asasi manusia
[mana-mana jawapan munasabah]

Tiada ulasan:

Catat Ulasan